Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Lubuski Mister Budowy - Edycja 2006

 


Do Konkursu edycji 2006 zgłoszono 10 obiektów o zróżnicowanym charakterze, które zgodnie z wymogami Regulaminu Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do oceny
w kategoriach:
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
1. budynek przy ul. Waszczyka 3 w Zielonej Górze
2. budynek przy ul. Zdrojowej 8 w Zielonej Górze
3. budynek przy Placu Bohaterów w Słubicach
4. budynek przy ul. Jana Pawła II 62 w Kostrzynie nad Odrą

- obiekty użyteczności publicznej
1. budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny Instytutu Budownictwa UZ
2. Gimnazjum Publiczne w Czerwieńsku

- adaptacje i remonty
1. Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
i Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu
2. budynek przy ul. Chrobrego 50 w Zielonej Górze

- budownictwo przemysłowe - budynek Biurowo - Produkcyjno - Magazynowy
UNIPAK w Zielonej Górze

- obiekty małokubaturowe
siedziba Agencji Reklamowej Novum w Gubinie

Komisja Konkursowa w tym roku pracowała w składzie:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński  –  Przewodniczący Komisji
Uniwersytet Zielonogórski

mgr inż. Jacek Pankiewicz
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

mgr inż. arch. Henryk Kustosz
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddz. w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. arch. Zofia Szapowałow
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddz. w Zielonej Górze

inż. Bronisław Szpakowski
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddz. w  Gorzowie Wlkp.

mgr Kazimierz Grześkowiak
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddz. w Zielonej Górze

red. Andrzej Karpiński
Radio Zachód

inż. Wiesław Leśniewski  –  Sekretarz Komisji
Lubuska Izba Budownictwa


Po dokonaniu wizytacji wszystkich zgłoszonych do konkursu obiektów
i uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do ich oceny, wykraczających poza zakres przedstawiany w materiałach jednostek zgłaszających Komisja ustaliła następujących laureatów:


Tytuł „ LUBUSKI MISTER BUDOWY - edycja 2006”

Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny Instytutu Budownictwa UZ
za wyróżniającą się formę architektoniczną, właściwe rozwiązania przestrzenno - funkcjonalne i dobrą jakość wykonawstwa
Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski
Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski- Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT
w Zielonej Górze
Wykonawca: Mostostal Warszawa SA 
Kierownik budowy: mgr inż. Jerzy Szaduro
uz001uz002uz003     

Wyróżnienia:
W kategorii budownictwo wielomieszkaniowe:
Budynek przy ul. Waszczyka 3 w Zielonej Górze
za wyróżniającą się formę architektoniczną, nowoczesne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe i wysoką jakość wykonawstwa.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
EKONBUD-FADOM s.c.
Leszek Jarząbek, Elżbieta Jarząbek w Zielonej Górze
Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński - Pracownia Projektowa VEGA ART w Zielonej Górze
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
EKONBUD-FADOM s.c.
Leszek Jarząbek, Elżbieta Jarząbek w Zielonej Górze
Kierownik budowy: Zdzisław Grzesiak
      

wa001wa002wa003wa004

Budynek przy ul. Zdrojowej 8 w Zielonej Górze
za formę architektoniczną, nowoczesne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe i wysoką jakość wykonawstwa.
Inwestor: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. Warszawa
Projektant: mgr inż. arch. Wiesława Klim - Pracownia Projektowa
ARCHIT w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SAN-BUD Wojciech Pawlik w Zielonej Górze
Kierownik budowy: mgr inż. Henryk Jarowicz
 
zd001zd002zd003zd004


W kategorii budownictwo przemysłowe:

Budynek Biurowo - Produkcyjno - Magazynowy UNIPAK przy
ul. Gorzowskiej 9 w Zielonej Górze
za udaną próbę rozwiązania formy i funkcji obiektu administracyjno - magazynowego
Inwestor: UNIPAK Polska Sp. z o.o.

Projektant: mgr inż arch. Armand Skowroński
- Pracownia Projektowa VEGA ART w Zielonej Góra
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych SAN-BUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Kierownik budowy: mgr inż. Henryk Jarowicz
    

un001un002un003


W kategorii adaptacje i remonty:

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
i Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5
w Kostrzynie nad Odrą
za uzyskanie poprzez adaptację i modernizację istniejącego budynku, obiektu umożliwiającego właściwą realizację założonego przez inwestora programu użytkowego
Inwestor: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Projektant: mgr inż. arch. Alina Elwira Tarkowska
Pracownia Projektowa ETA w Gorzowie Wlkp.
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Handlowo-Usługowe K&B s.c 
Bronisław Kraszewski, Emilia Kraszewska 
w Kostrzynie nad Odrą
 
Kierownik budowy: mgr inż. Bronisław Kraszewski


ck001ck002ck003ck004  

Laureat Wyróżnienia Społecznego.
Budynek mieszkalny przy Pl. Bohaterów w Słubicach
Inwestor: Urząd Miejski w Słubicach
Projektant: mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki Pracownia Projektowa „PLAN” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „WIMAR” Wiesław Polechoński w Słubicach
 
Kierownik budowy: Bogdan Hryniewicz
    

sl001sl002sl003sl004