Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Lubuski Mister Budowy- Edycja 2013

 


Do konkursu zgłoszono 16 obiektów o zróżnicowanym charakterze. Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu Komisja zakwalifikowała 16 obiektów do oceny w kategoriach: 

- budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne: 7 obiektów

- obiekty użyteczności publicznej: 3 obiekty

- zabytkowe obiekty budowlane: 1 obiekt

- adaptacje i remonty: 3 obiekty

- drogi i mosty: 2 obiekty 

Komisja Konkursowa pracowała w tym roku w składzie:

1.  prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński Przewodniczący Komisji Uniwersytet Zielonogórski

2.   inż. Mirosław Maciejewski- Sekretarz Komisji Lubuska Izba Budownictwa

3.   inż. Zenon Bambrowicz Lubuska Izba Budownictwa

4.   mgr Justyna Śmielska- Saniuk Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

5.  mgr inż. arch. Zofia Szapowałow Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- Oddz. w Zielonej Górze

6.  mgr inż. Kariem Hamudi Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

7.   mgr Emilia Kucharczyk Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

8.   mgr inż. Krzysztof Romankiewicz Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa w Gorzowie Wlkp.

po dokonaniu wizytacji wszystkich zgłoszonych do konkursu obiektów i uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do ich oceny, wykraczających poza zakres przedstawiany w materiałach jednostek zgłaszających, 

Komisja postanowiła wyróżnić :                                              

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

LUBUSKI MISTER BUDOWY- Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Staszica 9 AB w Zielonej Górze- Polan Apartamenty 

za oryginalny wyraz architektoniczny bryły budynku i umiejętne połączenie funkcji mieszkalnych z usługowymi z wielkopowierzchniowym tarasem rekreacyjno- wypoczynkowym pod którym ulokowano miejsca garażowe w liczbie większej niż liczba mieszkań. 

Inwestor - Przedsiębiorstwo Budowlane "EKONBUD-FADOM" L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze

Projektant - mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Zielonej Górze           

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane "EKONBUD-FADOM" L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze 

Kier. budowy - mgr inż. Grzegorz Wujczyk

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_1.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_2.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_3.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_4.jpg

WYRÓŻNIENIE- Budynek wielofunkcyjny przy ul. Piaskowej 1 w Zielonej Górze 

za umiejętne wkomponowanie w istniejącą zabudowę budynku wielofunkcyjnego i ponadstandardowe jego wykonanie oraz pełne wyposażenie w nowoczesne instalacje inteligentne.    

Inwestor - MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa w Świdnicy

Projektant - mgr inż. arch. Jerzy Pominkiewicz Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Wykonawca - MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa w Świdnicy

Kier. budowy - mgr inż. Maciej Górniak

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_5.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_6.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_7.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_8.JPG 

 
w kategorii budownictwo użyteczności publicznej: 

LUBUSKI MISTER BUDOWY- Placówka opiekuńczo-wychowawcza- Dom Dziecka w Świebodzinie 

za oryginalne rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe w kompozycji trzech rodzinkowych domów mieszkalnych z zachowaniem harmonii kolorystycznej i bardzo dobre zagospodarowanie otaczającego terenu. 

Inwestor - Powiat Świebodziński

Projektant  - mgr inż. arch. Paweł Robert Potok ATELIER ARCHITEKTURY Paweł Potok w Świebodzinie 

Wykonawca - ASBUD Spółka Jawna w Łagowie

Kier. budowy - Stanisław Pigla

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_9.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_10.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_11.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_12.JPG

  
WYRÓŻNIENIE- Supermarket INTERMARCHE przy ul. Zacisze 6 w Zielonej Górze 

za bardzo estetyczną i jakościowo wyróżniającą się elewację oraz za nowoczesne rozwiązanie zaplecza przygotowawczego hali sprzedażowej.  

Inwestor - NANIK Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Projektant  - mgr inż. arch. Wiesław Halba Biuro Projektowo- Usługowe PROJ-BUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Wykonawca - PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Kier. budowy - Leszek Mądry

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_13.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_14.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_15.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_16.JPG

w kategorii zabytkowe obiekty budowlane: 

WYRÓŻNIENIE- Rewitalizacja budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Reja 3 w Zielonej Górze 

za bardzo staranne i zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanie elewacji zabytkowego budynku w stylu secesji oraz bardzo staranne wykonanie połaci dachowej oraz jego opierzenia. 

Inwestor  - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Reja 3 w Zielonej Górze

Projektant - mgr inż. arch. Wiesława Klim Pracownia Projektowa ARCHIT Wiesława Klim, Janusz Klim w Zielonej Górze

Wykonawca  - PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Kier. budowy - mgr inż. Tomasz Krasnowski

 b_150_100_16777215_00_images_lib2013_17.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_18.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_19.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_20.JPG

w kategorii adaptacje i remonty:

 LUBUSKI MISTER BUDOWY- Budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki

i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

za dostosowanie do współczesnych wymagań procesu dydaktycznego budynku oraz za wysoką jakość wykonania amfiteatralnych sal wykładowych i licznych laboratoriów i pracowni komputerowych.

 

Inwestor - Uniwersytet Zielonogórski

Projektant - mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Wykonawca  - SKANSKA S.A. w Warszawie

Kier. budowy  - mgr inż. Marcin Małycha 

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_21.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_22.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_23.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_24.jpg 

 

WYRÓŻNIENIE- Budynek biurowy firmy ASINIT przy ul. Poznańskiej 18 A w Zielonej Górze 

za charakterystyczne zmiany funkcjonalno- użytkowe budynku i oryginalne ukształtowanie jego elewacji. 

Inwestor - ASINIT Anna Góralczyk w Zielonej Górze

Projektant - mgr inż. arch. Łukasz Reszka RH+ Pracownia Łukasz Jarosław Reszka w Puławach 

Wykonawca -  Zakład Usługowo- Handlowo- Produkcyjny Leszek Sulek w Nowym Kramsku 

Kier. budowy  -inż. Edmund Witczak

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_25.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_26.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_27.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_28.jpg 

 

w kategorii drogi i mosty: 

LUBUSKI MISTER BUDOWY- Droga ekspresowa S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów 

za szczególne znaczenie obiektu budowlanego dla społeczno- gospodarczego rozwoju województwa i kraju spełniającego wszystkie wymagania współczesnej infrastruktury drogowej. 

Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział Zielona Góra

Projektant  - TRANSPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonawca - BUDIMEX SA w Warszawie

Kier. budowy - mgr inż. Marcin Szulc

                      mgr inż. Zygmunt Sikora

b_150_100_16777215_00_images_lib2013_29.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_30.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_31.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_32.jpg

NAGRODA SPECJALNA ZARZĄDU IZBY

Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa przyznał Nagrodę Specjalną w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego, firmie PKM „ZACHÓD” Sp. z o.o. w Zielonej Górze- inwestorowi Budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Augustowskiej 1,3 w Zielonej Górze- Osiedle Mazurskie za przyszłościową, nowatorską koncepcję rozbudowy osiedla mieszkaniowego, charakterystyczne wkomponowanie w otaczającą infrastrukturę oraz kompleksowe rozwiązanie funkcji mieszkalno- usługowo- wypoczynkowych uwzględniających dodatkowe miejsca parkingowe oraz placówkę opiekuńczą- „Dom Spokojnej Starości”.   

 b_150_100_16777215_00_images_lib2013_33.jpg b_150_100_16777215_00_images_lib2013_34.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_35.JPG b_150_100_16777215_00_images_lib2013_36.JPG

 

Pozostałe, zgłoszone do konkursu obiekty w ocenie Komisji nie prezentują formą architektoniczną ani rozwiązaniami funkcjonalno-użytkowymi nowych, oryginalnych propozycji, mieszcząc się w aktualnie wymaganych standardach.