Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Lubuski Mister Budowy - Edycja 2007

Do Konkursu edycji 2007 zgłoszono 21 obiektów o zróżnicowanym charakterze, które zgodnie z wymogami Regulaminu Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do oceny
w kategoriach:
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 7 budynków
- obiekty użyteczności publicznej – 5 obiektów
- budownictwo przemysłowe – 4 obiekty
- adaptacje i remonty – 2 obiekty
- drogi i mosty – 3 obiekty


Komisja Konkursowa w tym roku pracowała w składzie:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński  –  Przewodniczący Komisji
Uniwersytet Zielonogórski

mgr inż. Jacek Pankiewicz
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

mgr inż. arch. Elwira Tarkowska
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddz. w Gorzowie Wlkp

mgr inż. arch. Zofia Szapowałow
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddz. w Zielonej Górze

inż. Bronisław Szpakowski
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddz. w  Gorzowie Wlkp.

mgr Kazimierz Grześkowiak
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddz. w Zielonej Górze

Henryk Woronko
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
w Gorzowie Wlkp.

inż. Wiesław Leśniewski  –  Sekretarz Komisji
Lubuska Izba Budownictwa

Po dokonaniu wizytacji wszystkich zgłoszonych do konkursu obiektów
i uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do ich oceny, wykraczających poza zakres przedstawiany w materiałach jednostek zgłaszających Komisja ustaliła następujących laureatów:

W kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

Wyróżnienie:

Budynek przy ul. Waszczyka 5 w Zielonej Górze
za wysoki standard wykończenia, dobrą funkcjonalność, niestandardowe wyposażenie, elegancję kolorystyki elewacji i formę architektoniczną stanowiącą kontynuację koncepcji całego osiedla.
Inwestor i wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane
EKONBUD-FADOM E.L. Jarząbek Spółka Jawna
w Zielonej Górze
Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński
Pracownia Projektowa VEGA ART
w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: Zdzisław Grzesiak  
     034035036

Wyróżnienie:
Budynek przy ul. Strumykowej 26 w Zielonej Górze
za nowatorskie rozwiązanie elewacji, wysoki standard wykończenia oraz zastosowanych materiałów i detali.
Inwestor: „SAN-BUD” NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 
Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński
Pracownia Projektowa VEGA ART w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
SAN-BUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Kierownik budowy: mgr inż. Henryk Jarowicz 
  

   031032033

W kategorii obiekty użyteczności publicznej:
Lubuski Mister Budowy


Rodzinne Centrum Handlowo-Rekreacyjne ASKANA w Gorzowie Wlkp.
za oryginalne rozwiązanie architektoniczne i program funkcjonalno- użytkowy
spełniający oczekiwania społeczne
Inwestor: Caelum Development w Warszawie
Projektant: mgr inż. arch. Jolanta Wasztyn-Culicka
ART. GROUP Sp. z  o.o. w Warszawie
 
Wykonawca: Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Kierownik budowy: inż. Andrzej Marcinkowski 
  
 018019020

wyróżnienia:

1.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

za nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne, dostosowane do współczesnych wymogów cywilizacyjnych
Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gorzowie Wlkp.
 

Projektant: dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA w Szczecinie
 
Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego
w Lesznie  
Kierownik budowy: Romuald Kuźniak
 
 010KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA012   

równorzędnie:

2.

Hala Sportowo-Widowiskowa w Babimoście

za zrealizowanie obiektu spełniającego funkcję sportowo-rekreacyjną i integracyjną dla lokalnej społeczności.
Inwestor: Gmina Babimost
 
Projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Banaś – DKT EXPERT
w Krakowie 
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SAN-BUD Wojciech Pawlik w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Małycha

001002003
    

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie

za właściwe dostosowanie bryły obiektu do nowatorskich rozwiązań jego programu użytkowego i wysoką jakość wykonawstwa.
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 
Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski - Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska w Poznaniu
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SAN-BUD Wojciech Pawlik w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: mgr inż. Henryk Jarowicz 
 
024026027

W kategorii budownictwo przemysłowe:

Lubuski Mister Budowy

Baza Centrum Dystrybucji mięsa, wędlin i drobiu „ARTEK” Artur Mroziński w Zielonej Górze

za oryginalne rozwiązania konstrukcyjne oraz wysoki standard wykończenia, aranżacji wnętrz i wystroju zewnętrznego
Inwestor: ARTEK” Centrum Dystrybucji mięsa, wędlin i drobiu Artur Mroziński w Zielonej Górze
 
Projektant: mgr inż arch. Klemens Borzdyński Biuro Usług Projektowych w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUTTERFLY”
Jan Strychalski w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: mgr inż. Bernard Frącek

004005006
    

wyróżnienia:


Zespół Zabudowy Usługowo-Przemysłowej SAN-BUD w Zielonej Górze

za oryginalne rozwiązania konstrukcyjne całego Zespołu
Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SAN-BUD Wojciech Pawlik. w Zielonej Górze
 
Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński Pracownia Projektowa VEGA ART w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
SAN-BUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: Zdzisław Wlazły
    

007008009


Siedziba firmy CeMBe w Zielonej Górze

za wysoką jakość robót i wystroju pomieszczeń zespołu wystawienniczego i administracji
Inwestor: Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak
w Zielonej Górze
 
Projektant: mgr inż. Andrzej Tatarynowicz Pracownia Usług Inwestycyjnych PRINT w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kukulski Adam
w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: inż. Adam Kukulski
    

014016017

W kategorii adaptacje i remonty:

Lubuski Mister Budowy

 

Sala widowiskowo-projekcyjna w Sulechowie

za zrealizowanie w drodze adaptacji zabytkowego Zboru Kalwińskiego wielofunkcyjnego obiektu spełniającego ważną rolę społeczno-kulturalną
Inwestor: Gmina Sulechów
 
Projektant: mgr inż. arch. Krystyna Goińska
ATELIER-PROJEKT w Zielonej Górze
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „PeBeRol” Sp. z o.o.
w Sulechowie
 
Kierownik budowy: Kazimierz Myszczuk
 
037038040    

W kategorii drogi i mosty:
Lubuski Mister Budowy

Most Staromiejski z węzłem komunikacyjnym w Gorzowie Wlkp

za oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne i znaczący element zagospodarowania nadbrzeża Warty w centrum miasta
Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.
 
Projektant: mgr inż. Ewa Kordek Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 
Wykonawca: Budimex-Dromex S.A. w Warszawie
 
Kierownik budowy: mgr inż. Maciej Wojciechowski 
 
022023027

wyróżnienie:

Przebudowa placu miejskiego przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim

za trafne wykorzystanie terenów powojskowych na cele rekreacyjne
Inwestor: Gmina Krosno Odrzańskie
 
Projektant: mgr inż. arch. Maciej Praski - Biuro Usługowo-Projektowe PROJ-BUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KABET
w Zielonej Górze
 
Kierownik budowy: inż. Renata Cieślak
027028029